Uczestnicy

„Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że zdrowie jest subiektywnym poczuciem dobrostanu psychiczno-fizyczno-społecznego (World Health Organization, 2018). Zwraca uwagę na fakt, że człowiek jest jednością ciała, umysłu i duszy. Journey into Your Self nawiązuje do tej holistycznej definicji człowieka, ponieważ jest to program rozwoju osobistego, odbywający się w podróży, oparty na procesie coachingu grupowego, wykorzystujący narzędzia coachingowe i dążący do tego, by jego uczestnicy mogli dokonywać systemowych zmian. Coaching grupowy wzmacnia synergia grupy, która wpływa na motywację do podejmowania aktywnej pracy nad sobą, pomaga w dokonywaniu skutecznych zmian, dzięki temu, że uczestnicy wzajemnie na siebie oddziaływają. Każdy z uczestników pracuje nad własnymi celami, indywidualnie wyznacza kierunek niezależnego samorozwoju (Grela, Szewczak, Bloch, 2017), jednakże odbywa się on w przynajmniej jednym z systemów zewnętrznych człowieka. Co oznacza, że na Journey into Your Self jadą osoby, które się znają np. rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy, osoby z jednej fundacji, firmy, organizacji, stowarzyszenia, duszpasterstwa, szkoły itp., grupy formalnej lub nieformalnej. Podróż prowadzi nie tylko do rozwoju wewnętrznego systemu jednostki, ale również przemienia wycinek jej systemu zewnętrznego. Wzmacnia proces wsparcia otrzymywanego z zewnętrznego systemu przed wyjazdem, w trakcie jego trwania, jak również po zakończonej wyprawie. Umożliwia poznanie reakcji środowiska na pożądaną przez uczestnika zmianę. Coaching grupowy ma dwie istotne zalety. „Po pierwsze, jest to proces indywidualnej zmiany, który odbywa się w towarzystwie innych. Po drugie, grupa pełni znaczącą rolę w procesie indywidualnej zmiany” (Grela, Szewczak, Bloch, 2017: 22). Program rozpoczyna się już od ćwiczeń przygotowujących przed wyjazdem, jak również po podróży. Narzędzia coachingowe są przesyłane systematycznie w formie elektronicznej. Nawet jeśli ktoś zdecyduje się na wyjazd miesiąc wcześniej, to jednorazowo otrzymuje cały pakiet narzędzi.

 

 

„Równolegle realizowane są dwie podróże: podróż fizyczna, związana z odkrywaniem nowych miejsc, oraz wyprawa do własnego wnętrza, polegająca na niepowtarzalnej możliwości spotkania z samym sobą i spojrzenia na swoje życie z perspektywy przemierzanej przestrzeni. Te dwie podróże są ze sobą nierozerwalnie połączone i wpisują się w ramy edukacji ustawicznej, stanowiąc jedną z jej wielorakich i różnorodnych form. Można je porównać do „podróży bohatera” i psychologii biegu ludzkiego życia. Travel coaching występuje tutaj jako wspieranie rozwoju i usprawnienie działań człowieka poprzez uczenie się kompetencji, uznawanych za przydatne dla wzrostu potencjału” (Podwysocka, 2018: 38 – 39).”

 

(Julia Podwysocka, Coaching Review, 1/2018)