O mnie

Julia Podwysocka mgr - dyplomowany coach, andragog, trener kompetencji miękkich, wykładowca akademicki. Prowadzi badania naukowe z obszaru coachingu edukacyjnego oraz wdraża w praktyce nowatorską metodykę nauczania w oparciu o autorski program Teaching processes training skierowany do wykładowców, szkoleniowców, trenerów, managerów, nauczycieli, rodziców i wszystkich, którzy są zainteresowani metodami dydaktyczno-wychowawczymi zgodnymi ze współczesnymi odkryciami naukowymi bazującymi na zasobach, wydobywaniu ludzkiego potencjału oraz niedyrektywności skoncentrowanej wokół idei, że towarzysząc człowiekowi w rozwoju dajesz mu wewnętrzną siłę panowania nad sobą, tak by w każdym momencie życia potrafił korzystać z własnych umiejętności, kompetencji i wiedzy.

Pełnika funkcję opiekuna specjalności Coaching. Na podstawie 15 – o letniego doświadczenia zawodowego i prowadzenia jako dyrektor Centrum Szkoleniowego Paideia opracowała program travel coachingu Journey into Your Self, który pomaga uczestnikom w poszukiwaniu upragnionej harmonii, radości życia i siły wewnętrznego świata, tak by wpływać, zmieniać i kształtować zewnętrzną rzeczywistość wokół nas, wydobywając z niej to co najlepsze:)

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – numer w międzynarodowym systemie identyfikacji naukowców: https://orcid.org/0000-0002-2867-6497